Alustatakse teise mastaapse elamurajooni Merivälja2 (40 ha) rajamist.