Arco Vara AS-i 2022. aasta finantskalender

Arco Vara AS avaldab 2022. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

  • 17.02.2022: 2021. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 07.04.2022: 2021. majandusaasta auditeeritud aruanne
  • 28.04.2022: 2022. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 28.07.2022: 2022. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 27.10.2022: 2022. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com

Arco Vara AS-i 2021. aasta finantskalender

Arco Vara AS avaldab 2021. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

  • 11.02.2021: 2020. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 01.04.2021: 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne
  • 29.04.2021: 2021. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 29.07.2021: 2021. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 28.10.2021: 2021. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com