Harku järve

2021. aasta veebruaris omandatud kinnistu arendamiseks toimus juba sama aasta juulis piirkonna lahenduskonkurss.  Kuu Arhitektide poolt teostatud võidutöö planeerib alale ligikaudu 400 kodu ja mitmeid äripindu.

Lisaks uute kodude loomisele korrastatakse arendamise käigus Harku järve äärne ala ning luuakse uus rannapromenaad.

Harku järve
  • Ala suurus – 69 506 m²
  • Maapealne brutomaht – 37 000 m²
  • Uusi kodusid – ca 400
  • Arenduse aeg – 2021-2027
  • Staatus – Detailplaneeringu algatamise menetlus

Arendusprojektid