Merivälja 2 – Tallinn

Merivälja 2 on hinnatud, kõrghaljastusega ning mere läheduses paiknev elukeskkond, kuhu sooviti eluase rajada aastakümneteks. Aastal 2009, kui alustati ehitustöödega sai rajatavate teede ja uute elamukruntidega, lähedal paiknevate lasteaedade ning kooliga ainuke terviklik elukeskkond sealses piirkonnas just Merivälja 2-st.

Merivälja 2 - Tallinn
  • Ala suurus – 470 000
  • Krunte – 258
  • Arenduse valmimine – 2011
  • Staatus – Lõpetatud

Arendusprojektid