Arco Vara teatas täna õhtupoolikul börsile ettevõtte nõukogu otsusest, mille kohaselt soovib Arco Vara kuulutada välja eelkõige jaeinvestoritele suunatud aktsiaemissiooni, mille käigus kaasatakse 2,25 miljonit eurot lisakapitali.

Täna toimunud ettevõtte nõukogu koosolekul kinnitati ettepanek, mille kohaselt emiteerib Arco Vara 1 000 000 aktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot. Uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot aktsia kohta, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot ülekurss. Arco Vara senine aktsiakapital on 6 571 856,9 eurot.

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul on lisaemissioon osa plaanist, mille kohaselt jõuab Arco Vara 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas. “Kapital läheb nii Kodulahe Rannakalda arenduseks kui peagi algava Harku järve äärse projekti arendusse,” lisas ta.

Niinemäe märkis, et jaeinvestori vaatest on kinnisvarasse investeerimine ise kortereid ostes ja hallates sageli üksikisikule üle jõu käiv või ka liiga riskantne. “Aga võib ka vaadata nii, et Arco ongi kinnisvara – see on kõik, mida me teeme. Seega on Arcosse investeerides võimalik osa saada kinnisvaraäri tootlusest ilma ise kortereid kokku ostmata,” selgitas ta.

Kuna emissioon on suunatud mõeldes uutele jaeinvestoritele, ei ole ettevõtte olemasolevatel aktsionäridel aktsiate märkimise eelisõigust. Nõukogu otsuses seisab, et: “Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.” Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub ajavahemikul 25. september 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoober 2021 kell 16:00.

Nõukogu otsustas kokku kutsuda erakorralise aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 12. augustil 2021 ja peab andma aktsiakapitali laiendamisele lõpliku heakskiidu. Aktsionärid volitavad seltsi juhatust määrama ja täpsustama aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse märkijate vahel, võttes arvesse pakkumise tulemusi ja aktsiate pakkumise tingimusi, mis on kindlaks määratud pakkumise dokumendis.

Aktsiate pakkumine loetakse ülemärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Ülemärkimise korral otsustab aktsiate jagamise ja tühistamise aktsiaseltsi nõukogu. Kui on märgitud vähem kui 1 000 000 aktsiat, on aktsiaseltsi juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada märkimisperioodi jooksul märkimata aktsiad.

Emiteeritud aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi lõpust. Aktsiate märkimise tingimused täpsustuvad pakkumisdokumendis, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.