Arco Vara emissioonil märkisid investorid avalikul pakkumisel Arco Vara AS-i mahu 4,8 kordselt üle. Arvestades tänavu sügisel lahvatanud IPO-de ja emissioonide buumi, kus börsikell heliseb iga natukese aja tagant, ületas tulemus ootusi mäekõrguselt, leiab Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe.

Arco Vara emiteerib 1 000 000 aktsiat, kokku märgiti 4 835 950 aktsiat summas 10 880 887,50 eurot. Kokku osales pakkumisel 6860 märkijat. Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe sõnul ületas tulemus ka kõige julgemaid ootusi. “Samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni ja investorite valikuvõimalus raha paigutamiseks aina kasvab. Arco Vara emissioon osutus väga edukaks. See kinnitab meie ettevõtte varasemat veendumust, et inimeste soov investeerida kasvab ja kinnisvaraarendus on jätkuvalt atraktiivne. Mul on hea meel, et Arco Vara on viimase aasta jooksul tõusnud tugevalt nii klientide kui ka investorite huviorbiiti,” ütles Niinemäe. 

Aktsiate jaotamisel eelistab ettevõte esimeses ringis uusi jaeinvestoreid, kes polnud seisuga 19. septembri tööpäeva lõpp Arco Vara aktsionäride nimekirjas ja liigituvad seega uuteks investoriteks. “Märkimisel osales 6116 sellist pakkujat. Seatud eesmärk 1000 uue investori näol sai seega oluliselt ületatud,” kinnitas Niinemäe, kelle sõnul on Arco Vara aktsionäride arv kasvanud kogu viimase aasta jooksul seitse korda.

Pakkumisdokumendi kohaselt jaotatakse esmajärjekorras igale uuele investorile tema poolt märgitud kuni 100 aktsiat. Sadat aktsiat ületavas osas jaotatakse uutele investoritele aktsiaid vastavalt teise järjekorra jaotuspõhimõtetele.

Osaleda said ka olemasolevad aktsionärid. Teises järjekorras jaotatakse aktsiad juba kõigi märkimiskorraldusi esitanud investorite vahel, vastavalt nende poolt märgitud aktsiatele. Et märkijaid oli palju, saavad investorid teises jaotusringis 12,93% soovitud aktsiatest. 

Emissioonilt kaasatud 2,25 miljonit eurot kasutab Arco Vara järgmiste projektide finantseerimisel. Miko Niinemäe sõnul on lisaemissiooni üks osa ettevõtte eesmärgist jõuda 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas. “Kapital läheb nii Kodulahe Rannakalda arenduseks kui uue peagi algava Harku järve äärse projekti arendusse, millega rajame Paldiski 124b kinnistule järve kaldale ligi 400 uut kodu,” lisas ta. 

Arco Vara emiteerib 1 000 000 aktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot. Uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot aktsia kohta, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot ülekurss.

Vahetult pärast uute aktsiate emiteerimist on Arco Vara registreeritud aktsiakapitali suurus 7 271 856,90 eurot ja Arco Vara aktsiate koguarv 10 388 367.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 20. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas, esimeseks kauplemispäevaks on 28. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.