Arco Vara aktsionärid kiitsid heaks nõukogu 20. juuli ettepaneku kuulutada välja eelkõige jaeinvestoritele suunatud aktsiaemissiooni. Emissiooni käigus kaasatakse 2,25 miljonit eurot lisakapitali, mida ettevõte kasutab arendustegevuse laiendamiseks.

Täna toimunud aktsionäride üldkoosolekul võeti vastu otsus, et  Arco Vara emiteerib Arco Vara 1 000 000 aktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot. Uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot aktsia kohta, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot ülekurss. Möödunud kuul ületas Arco Vara aktsia hind 2,25 euro piiri ja liikunud selle ja 2,31 euro vahemikus. Kella 11 seisuga oli Arco Vara hind börsil 2,28 eurot.

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul on lisaemissiooni üks osa ettevõtte eesmärgist jõuda 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas. 

“Kapital läheb nii Kodulahe Rannakalda arenduseks kui uue peagi algava Harku järve äärse projekti arendusse,” lisas ta. Rohkem infot avaldatakse Niinemäe sõnul aktsiate avaliku pakkumise müügidokumendis septembri alguses.

Niinemäe lisas, et üha enam inimesi tunneb huvi kinnisvarasse investeerimise vastu, kuid arvestades pidevat hinnatõusu, ei ole isegi 1-toalist korter kõigi jaoks jõukohane, eriti kui soovitakse kõrge potentsiaaliga ja head pikaaegset üüritootlust pakkuvat kinnisvara. “Kinnisvarasektorisse saab investeerida ja tulu teenida ka ilma ise kinnisvara ostmata kui korterite asemel soetada Arco Vara aktsiaid,” selgitas ta.

Aktsiate jaotamisel eelistatakse uusi jaeinvestoreid, kellele mõeldes emissioon välja kuulutatakse. Samas pole ka olemasolevatel aktsionäridel keelatud osaleda, neil pole lihtsalt pakkumisel eelisõigust. “Arco Vara huvides pole anda kogu emissioon praegustele aktsionäridele. Ootame uusi investoreid ja laiemat aktsionäride ringi, mis kokkuvõttes annab aktsiale suurema likviidsuse,” selgitas Niinemäe.

Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub ajavahemikul 25. september 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoober 2021 kell 16:00.

Aktsiate pakkumine loetakse ülemärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Ülemärkimise korral otsustab aktsiate jagamise ja tühistamise aktsiaseltsi nõukogu. Kui on märgitud vähem kui 1 000 000 aktsiat, on aktsiaseltsi juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada märkimisperioodi jooksul märkimata aktsiad.

Emiteeritud aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi lõpust. Aktsiate märkimise tingimused täpsustuvad pakkumisdokumendis, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.