Arco Vara ehitusettevõtet hakkab juhtima Lauri MännisteArco Vara ehitusega tegeleva tütarettevõtte Arco Tarc juhiks sai endine Ramm Ehituse projektijuht Lauri Männiste. “Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalse tasemega peavõtuteenust ja olla arendajale kindel ja samas innovaatiline partner,” kinnitas Männiste

Lauri Männiste õppis Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust ning tal on ehitustehnika magistrikraad. “Minu esimene kokkupuude ehitusplatsiga oli Vilcon Ehituses. Sellele järgnes 7 aastat Nordecon AS-s erinevatel positsioonidel ehitustöid juhtides. Viimased 10 aastat on möödunud Ramm Ehituses projektijuhina,” ütles Männiste, kes viimases ametikohas juhtis ka Arco Vara Kodulahe elurajooni esimeste etappide ehitust.

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe lisas, et koostöö sujus suurepäraselt ning kui Arco Vara asutas uue ehitusettevõtte Arco Tarc, tegi ta Männistele ettepaneku tulla seda juhtma. “Mul on väga hea meel, et ta ettepaneku vastu võttis ja alates 29. juunist on Lauri Männiste ametis,” kinnitas Niinemäe. “Meie valiku õnnestumist näitab juba seegi, et Männiste on suutnud uuele ehitusettevõttele kokku panna väga hea meeskonna.”

Lauri Männiste sõnul on peatöövõtufirmas praegu kokku tööl 5 inimest, kuid meeskond kasvab kindlasti juba lähiajal. “Praegusel ajal, mil tööjõuturul on terav puudus ka headest ehitusekspertidest, on häid inimesi raske leida. Veel keerulisem on panna kokku meeskonda, mis oleks üksteist toetav ja kannaks ühiseid väärtuseid. Meil on see õnnestunud,” ütles Männiste.

Lauri Männistel on eesmärk arendada Arco Tarc kõrge professionaalsusega peatöövõtu ehitusettevõtteks “Arco Vara projekte läbi viies saame kindlasti hästi arendaja soovidega kohanduda ning suudame näha arendusprojekti kui tervikut. Meie inimesi võiks iseloomustada kõrge moraal ja ausus. Ettevõttes peab olema tagatud igaühe personaalne areng. Kindlasti oleme uuendusmeelsed, peame oluliseks efektiivsust ning innovatsiooni. Viimaseks pakub kiiresti muutuv maailm suurepäraseid võimalusi, seda nii tehnoloogias ja materjalides, kui ka meie mõtlemises,” kirjeldas Männiste.

Arco Tarci esimene objekt on Kodulahe Rannakalda elamupiirkonna ehitus, mille ehitusmaksumuseks on kavandatud 22 miljonit eurot. Ehitusturgu kommenteerides tunnistas Männiste, et on palju segadust ja ebakindlust. “Toormete hinnad maailmaturul veavad ka ehitusmaterjalide hindasid üles. Kokkulepetes tarnijate ja töövõtjatega on tihti klauslid, mis jätavad võimaluse tööde käigus hindasid korrigeerida. Hinnariski pikema perioodi peale soovitakse vältida ja vähem on fikseeritud lõpphinnaga lepinguid. Endiselt on probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus,” loetles Männiste ent lisas, et Kodulahe Rannakalda puhul on koostöös arendajaga riske maandatud – näiteks on Arco Vara oma käimasolevatesse projektidesse märkimisväärse osa ehituses vajaminevat terasest ette soetanud.

Arco Tarc OÜ on 100% Arco Vara AS tütarettevõte, mille peamiseks ülesandeks on Arco Vara grupi arenduste ehituse peatöövõtt. “Ehitusettevõtte marginaal Arco Vara arenduste ehitusel on piiratud, see tähendab, et ehitusettevõte tegutseb kogu arenduse kasumlikkuse nimel ega ole iseseisev kasumiüksus,” toonitas Miko Niinemäe. Pikemas plaanis hakkab Arco Tarc pakkuma ehitusteenust ka teistele arendajatele, kuid prioriteeriks jäävad Arco Vara arendusobjektid.