Arco Vara AS plaanib emiteerida tagamata võlakirju. Võlakirjade põhitingimused on järgmised:

Emissiooni maht: 2 200 000 EUR

Minimaalne märkimine: 10 000 EUR

Võlakirja nimiväärtus: 10 000 EUR

Võlakirja emissioonihind: 10 000 EUR

Intressimäär: 10% aastas, tasutakse kord kvartalis

Märkimisperiood: 01.12. – 9.12.2022 kell 17:00.

Võlakirjade märkimise eesõigus: Taotluste järjekord ehk First come, first served

Lunastamispäev: 13.12.2024

 

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Kodulahe Kvartali arendusprojektide finantseerimiseks.

Rohkem infot ja märkimissoovist teada andmine toimub e-posti teel tiina.malm@arcovara.com.