Elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara emiteeris 212 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot, teatas ettevõte börsile. “Saadud vahendeid kasutame Kodulahe arenduste finantseerimisel,” selgitas ettevõtte juht Miko Niinemäe.

Miko Niinemäe sõnul on põhjust emissiooni tulemustega igati rahule jääda. “Võlakirjade märkimine läks täielikult vastavalt ootustele. Pakutud tingimustel raha kaasamist võib tänases majanduskeskkonna seisus pidada vägagi õnnestunuks. Lisaks on mul hea meel, et Arco Varast on saanud usaldusväärne ettevõte, mida näitab ka mitmete investorite järjepidev huvi ettevõttesse investeerimise osas.”

Varahaldusettevõte Avaron investeeringute juht Peter Priisalm ütles omalt poolt, et Avaron osales juba eelmises Arco Vara võlakirjaemissioonis ning see instrument on hästi täiendanud Avaroni Privaatportfelli Fondi võlakirjaportfelli. “Arvestades Arco Vara bilansi tugevust ning perspektiivikaid projekte peame uue võlakirja riski ja tootluse suhet investorite jaoks soodsaks, mistõttu osalesime ka uues emissioonis. Oleme Avaroni Privaatportfelli Fondis siiani edukalt kombineerinud investeeringuid võla- ja aktsiainstrumentidesse, et tagada ühelt poolt tugev jooksev rahavoog intressimaksete näol ning teisalt saada osa ettevõtete väärtuse kasvust läbi aktsiahindade tõusu. Arco Vara võlakiri panustab meie portfellis just jooksva intressitulu genereerimisse,” selgitas Priisalm.

Tema sõnul on Ida-Euroopa aktsia- ja võlakirjaturul toimunud pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu ja üleüldist inflatsioonihüpet arvestatav korrektsioon. “Eesti riigi võlakirja tootluse näitel on investorite tootlusootused tõusnud rohkem kui kolme protsendipunkti võrra, mis on väga märkimisväärne muutus. Avaroni hinnangul pakub võlakirjaturg hetkel atraktiivsemaid investeerimisvõimalusi kui aktsia- või kinnisvaraturg, kus korrektsiooni ulatus on seni olnud tagasihoidlikum. Ettevõtted, kes plaanivad oma seniseid kohustusi refinantseerida, peaksid arvestama suurenevate finantseerimiskuludega. Asjaolu, et Arco Vara võlakirjade tootlus jäi samaks, annab tunnistust ettevõtte juhtkonna heast tööst varade müümisel ja bilansi tugevdamisel.”

Sarnaselt kahe aasta tagusele ajale korraldas Arco Vara võlakirjaemissiooni Kodulahe arenduste finantseerimiseks. Stroomi ranna lähistele kerkiv Kodulahe kvartal on olnud Arco Vara läbi aegade üks edukamaid projekte. Esimese etapiga alustati seal juba 2013. aastal. “Hiljuti soetasime piirkonnas veel ühe kinnistu, kuhu on planeeringuprotsessi elluviimiseks vajalik kaasata kapitali, et ligikaudu 200 uue kodu ja mitmete äripindade arenduse valmimine oleks võimalik,” selgitas Niinemäe. Kokku ehitab Arco Vara Kodulahe elamukvartalisse ligi 700 kodu.

Võlakirjade väljalaskepäev on 14.12.2022 ja lunastamispäev 13.12.2024. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei anta. Emiteeritavate võlakirjade eest on tasutud täies ulatuses. Võlakirjade pakkumine ei olnud avalik. Arco Vara AS-i võlakirju märkis kokku 21 isikut. Kõik märkimisavaldused rahuldati täies mahus. Võlakirjainvestorite hulgas ei ole seotud isikuid.

Algselt planeeritud võlakirjade mahtu vähendati 80 000 euro võrra, sest see summa vormistati investori soovile vastu tulles saadud laenuna. Nimetatud laenu intressitingimused vastavad võlakirja tingimustele.

Käesoleva aasta 13.detsembril lunastati tähtaegselt eelmised 2-aastased Arco Vara võlakirjad kogusummas 1 780 000 eurot, mille intress oli samuti 10%.