Arco Vara aktsionärid kinnitasid dividendi ja tulevikuplaanidArco Vara aktsionäride üldkoosoleku otsusel maksab ettevõte lõppenud majandusaasta eest dividende 6 senti aktsia kohta. Ettevõtte tegevjuht Miko Niinemäe sõnul jätkab Arco Vara kasvamist ja järgmise viie aasta prognoositav müügitulu on kokku pea 250 miljonit eurot.

Üldkoosoleku otsusega on esimene dividendimakse käesoleva aasta juunis 2 senti aktsia kohta. Edasi septembris 1 sent, detsembris jälle 2 senti ja 2024. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. Kokku maksab Arco Vara kokku dividendi 6 senti aktsia kohta.

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe kinntas, et ehkki aastal 2021 kinnitatud dividendipoliitika näeb ette minimaalselt igas kvartalis vähemalt 1 sent aktsia kohta, soovib ettevõte jätta dividendide maksmise põhimõte sarnaseks eelmise majandusaasta omaga. “Praegu näeme, et jätkates dividendi hoidmist kuus senti aktsia kohta, oleme võimelised samaaegselt kasvama planeeritud tempos. Uuendasime hiljuti oma kasumiootust, ettevõte ootab aasta lõpus 2 miljonit eurot kasumit rohkem kui varasemalt prognoositud, sest Kodulahe Rannakalda arendus valmib planeeritust varem ja seega saame varem vormistada ka uute kodude müügid,” selgitas Niinemäe.

Juhatus tutvustas üldkoosolekul aktsionäridele Arco Vara majandusprognoosi. “Selle aasta müügituluks ootame 21 miljonit ja kasumiks 3,5 miljonit eurot,” ütles Niinemäe. Tema sõnul on Arco Varal hetkel ehituses lisaks Rannakalda arendusele Kuldlehe kobarelamu Pirital Lehiku teel. “Kuldlehe lõpumüükide vormistamine jääb kavakohaselt 2024. aasta esimesse kvartalisse. Samal ajal jätkub Bulgaarias Botanica Lozeni elurajooni ehitus, I etapi majad saavad valmis järgmisel aastal, II etapi alustame planeerime käesoleva aasta lõpus,” tutvustas tegevjuht töösolevaid arendusi.

“Uutest objektidest on meie järgmine suurprojekt – Harku järve äärde kerkiv Arcojärve – hetkel detailplaneeringu protsessis, sama käib Kodulahe järgmiste etappide kohta Lammi 6 ja Soodi 6 kinnistutel,” lisas Niinemäe. “Meil on graafikus arendusprojekte potentsiaalse müügituluga pea 250 miljonit eurot, mille realiseerimine on kavandatud järgneva kuue aasta jooksul. See näitab olulist arendusmahtude tõusu ja on järgnevate aastate kasvu märgiks.”

Miko Niinemäe avaldas heameelt, et et Arco Vara aktsionärid olid peamiselt üksmeelel kõikide üldkoosoleku otsuste osas. “Leian, et meie suund on õige ja seda on täheldanud ka aktsionärid, kellest oli esindatud üle 72% koguhäältest.”

Ta avaldas lootust, et Arco Vara maksab dividende ka edaspidi kord kvartalis. “Sellega anname võimaluse investeerida lisatulu ühe korra asemel neli korda aastas, samas näitame ka igale väikeaktsionärile, et nende panus meile on oluline.” Arco Vara otsustab kvartaalse dividendi maksmise jätkamise üle 2024. aasta üldkoosolekul.