Arcojärve

2021. aasta veebruaris omandatud kinnistu arendamiseks toimus juba sama aasta juulis piirkonna lahenduskonkurss.  Kuu Arhitektide poolt teostatud võidutöö planeerib alale ligikaudu 400 kodu ja mitmeid äripindu.

Lisaks uute kodude loomisele korrastatakse arendamise käigus Harku järve äärne ala ning luuakse uus rannapromenaad.

Arcojärve
  • Ala suurus – 69 506 m²
  • Elamupindade brutomaht – ca 34 730 m²
  • Äripindade brutomaht – ca 2950 m²
  • Uusi kodusid – ca 400
  • Arenduse aeg – 2021-2027
  • Staatus – Detailplaneering algatatud

Arendusprojektid