Arco Vara kontserni strateegia 2014 - 2016 aastatel:

1) Keskenduda kolmele eluasemeturule: Eesti, Läti, Bulgaaria.

2) Käivitada stabiilne tootmistsükkel: maavarude või renoveeritavate hoonete soetamine, ehitusõiguse saavutamine, projekteerimine ja ehitustegevus ning müük. Kontsern ei soeta maatükke spekuleerimiseks või pikaajalise investeeringuna.

3) Keskenduda ainult stabiilse või kasvava elanikkonnaga linnadele. Kuigi Eesti, Läti ja Bulgaaria rahvaarv tervikuna on emigratsiooni ja vähese sündivuse tõttu langustrendis, jätkub ka lähiaastatel rahvastiku koondumine Tallinnasse (ca 400 tuhat elanikku), Riiga (ca 700 tuhat elanikku) ja Sofiasse (ca 1 300 tuhat elanikku inimest).

4) Keskenduda kohaliku tööealise elanikkonna aastaringsele eluasemevajadustele. s.o. investeeringud turismi,elamisloaturismi, sesoonse külastuse või high-end sihtgrupi toodetesse pigem ei tehta, kuna nende turgude volatiilsus on suur.

5) Kasutada ära kogu teenindusdivisjoni aastatepikkune tehingu- ja kliendiandmebaas ning selle kasutusvaldkonda laiendada kogu kinnisvara arenduse tsüklile.

6) Kontserni arendustegevus ja pakkumise maht põhineb iga sihtturu leibkondade (koduomanike) koguarvul ja turule iga-aastaselt lisanduvate uute koduotsijate arvul ja andmetel nende sissetulekute kohta. Lähtume eeldusest, et aktiivne ja maksejõuline koduotsijate grupp algab vanusest 22 eluaastat ja lõpeb 45 eluaastaga. Muude vanusegruppide puhul on elamispinna omandamine tõenäoliselt juba toimunud või pole see enam plaanis, või puudub maksejõud.

7) Saavutada koostöö krediidiasutusega, kes on huvitatud elamispindade laenuportfelli kasvatamisest. Üks arendusse laenatud euro peaks arendustoote müügi korral muunduma kahe-euroseks laenuks, mis on antud ostjale kodu omandamiseks ja sisseseadmiseks.

8) Keskenduda ennekõike keskmistele- või mahuarendustele (sõltuvalt turu suurusest alates 50 ühikust) ja omakapitali paigutusega alates 2 miljonist eurost. Mahuarenduste puhul on konkurents hõredam ja pakkumine stabiilsem, võrreldes väikearendustega, kus sõltuvalt kinnisvaraturu hetkeseisust võib turg olla ülerahvastatud ning hea tootluse ja tarbijale mõistliku lõpphinna ühitamine on võimatu. Samuti on väikearenduse ruutmeetrile kuluv tööjõukulu suhteliselt suurem, võrreldes mahuarendusega, ning standardiseerimise võimalused on väiksemad.

9) Iga uue arendusprojekti oodatav omakapitali aastane tootlus peab olema vähemalt 20%. Selleks tuleb äriplaani koostamisel konservatiivselt hinnata ja igal võimalikul juhul siduda eelneva faktilise kogemusega realiseerimisaeg ja kulud:
a. kinnistu omandamiskulud;
b. ehitusõiguse (detailplaneeringu vmt) saamise aeg ja kulud;
c. ehitusõiguse tõenäoline maht ja sihtotstarbe jaotus;
d. kinnistu ettevalmistamise kulud (liitumised võrguvaldajatega, kinnistul asuva infrastruktuuri ja maastiku väljaarendamise kulud) ja aeg;
e. projekteerimise aeg ja kulud;
f. ehitusmaksumus ja ehituse ajastamine ning ehitusmaksumuse seos projekteerimise lahendustega;
g. turundusperiood ja turunduskulud;
h. müügiperioodi pikkus;
i. projekti omakapitali ja võõrkapitali suhe;
j. võõrkapitali hind;
k. projekti rahavood.

10) Kasutada ära konkurentsieelis börsiettevõttena ja brändina. Kõrgem ostjaskonna usaldus võimaldab alustada projektide eelmüüki varem ning parandada arendusprojekti rahavoogusid võrreldes olukorraga, kus ostja usaldab osta ainult valmis asja.