Arco Vara lähtub oma äritegevuse õiguspärases korraldamises ettevõtte põhikirjast, riikide õigusaktidest, Tallinna Börsi reeglitest ning Hea Ühingujuhtimise Tavast (HÜT).
HÜTis kirjeldatud põhimõtted on ettevõttele täitmiseks soovituslikud. Juhul kui ettevõte põhimõtteid ei järgi, selgitab ta majandusaasta aruandes mittejärgimise põhjuseid.